Gimp en kleuren

Gemaakt door: FransR
Bewerk door: --
Origineel door: --
Overlegpagina: Niet aanwezig

Terug naar de artikelen

Achtergrond van kleuren.

De wereld van de kleuren heeft twee kanten:

 • Alles wat zelf licht en kleur geeft: de lichtbronnen.
 • Alles wat licht weerkaats: de kleurstoffen of pigmenten.

Lichtbronnen.

Tot deze groep horen lampen, TV’s, monitoren, LED’s, de zon, enzovoort.

Kenmerkend voor lichtbronnen is dat de kleur wit gevormd wordt door de drie hoofdkleuren Rood, Groen en Blauw (RGB) met elkaar te mengen.

 • Klik op de voor- of achtergrondkleur in het gereedschapsvenster.
 • Klik op de eerste tab, het Wilbert-symbooltje.
 • Zet de loper achter de letter V (=Verzadiging) helemaal naar links.

Schuif nu de lopers achter de letters R, G en B langzaam naar rechts van 0 naar 255. Merk nu op dat het veldje achter ”Huidige” vanaf zwart steeds witter wordt. De kleur wit wordt gevormd door de maximale waarden (255) van Rood, Groen en Blauw en de “kleur” zwart door het ontbreken van de drie kleuren, de getallen zijn 0.

Als je nu de loper bij de V heen en weer schuift, gaan die van R G en B gelijktijdig mee en de bij behorende kleur is altijd een vorm van 'grijs', wit .... zwart.

Opmerking: Het grootst mogelijke getal om in Gimp een kleur aan te geven is 255. In hexadecimale code is dat ff, dat zijn 8 bits. Zie ook het hexadecimale getal achter “HTML notatie”. De linker twee cijfers zijn voor rood, de middelste voor groen en de rechtse twee voor blauw.

Kleurstoffen.

Tot deze groep horen planten, bloemen, kleding, foto’s, schilderijen, de maan, enzovoort. Kenmerkend voor de kleurstoffen is dat juist zwart gevormd wordt door de drie hoofdkleuren te mengen.

Een kleur wordt gevormd doordat het pigment kleuren uit het opvallende licht absorbeert. Wat overblijft is de kleur die we zien.

Bij rood bijvoorbeeld worden groen en blauw geabsorbeerd. Door het rood te mengen met een andere kleur wordt het resultaat steeds zwarter omdat de beide kleuren elkaar deels absorberen en er dus nog minder kleur overblijft. Hoe meer kleur hoe zwarter het resultaat, dus precies andersom als bij de lichtbronnen.

 • Klik op de voor- of achtergrondkleur in het gereedschapsvenster.
 • Klik nu op de tweede tab, het printertje.
 • Schuif de loper achter de K (zwart=BlacK) helemaal naar links en laat hem daar staan.

Schuif nu de lopers achter de letters C, M en Y naar rechts van 0% tot 100%. De getallen geven de percentages inkt aan. Merk nu op dat het veldje achter “Huidige” steeds zwarter wordt naarmate de percentages groter worden.

De letters C, M en Y zijn afkortingen van Cyaan, Magenta en Yellow (=geel). Deze kleuren zijn precies tegengesteld aan de RGB kleuren: cyaan absorbeert het rood, magenta het groen en geel het blauw. Ze zijn dus bijna ideaal om de tegengestelde werking van RGB te vormen,ze worden dan ook in veel printers enin drukkerijen gebruikt en heten dan CMY-kleuren.

Opmerking: In de inkt van de printer en in drukkerijen wordt aan de CMY-kleuren nog zwart (blacK) toegevoegd om het zwart voller te maken: CMYK-kleuren.

Belangrijk: Gimp werkt met 8-bits RGB-kleuren. Het bovenstaande lijkt erop te duiden dat Gimp ook in CMYK kan werken, maar dat is echt niet zo. Pas bij de vertaling van de RGB-kleuren door de printer-software worden de kleuren omgezet in CMYK of in de andere kleuren die voor de printer zijn voorgeschreven.

Kleuren instellen.

 • Klik op de voor- of achtergrondkleur in het gereedschapsvenster.
 • Klik nu op de vierde tab van het kleuren instelscherm, het gekleurde cirkeltje.

Een kleurige cirkel met daarin een driehoek is nu te zien om kleuren in te stellen. Elke punt wijst naar een hoofdkleur en daartegenover staat de secundaire kleur. Bijvoorbeeld tegenover Rood staat Cyaan en tegenver Groen staat Magenta.

Door de punt van de driehoek te draaďen over de buitencirkel zijn in het veldje achter “Huidige” steeds de kleuren van de kleurencirkel te zien.

Klik ergens in de driehoek. Het kleine rondje is nu verplaatsbaar en daarmeezijn alle kleurvarianten instelbaar, gebaseerd op de kleur die door de punt van de driehoek wordt aangewezen.

Er zijn vele andere manieren om een kleur te kiezen, bijvoorbeeld met het derde symbooltje het penseeltje of door de lopers te schuiven of door een getal in te toetsen, enzovoort..

Webveilige kleuren

Gimp werkt in 8-bits kleuren volgens het RGB-model. Dit geeft in totaal 16.777.216 kleuren, dat is behoorlijk veel.

Maar niet elke browser kan deze volle omvang van alle kleuren weergeven. Om zeker te zijn dat elke browser wčl de aangeboden kleur weergeeft is er een tabel, de zogenaamde Color LookUp Table (CLUT) waarin 216 kleuren zijn opgenomen die in ieder geval wčl goed worden weergegeven.

Alle andere kleuren kunnen door de browser zelf geďnterpreteerd worden, wat meestal tot goede maar soms tot slechte resultaten leidt.

De tabel is heel eenvoudig: voor elk van de drie kleuren zijn alleen de hexadecimale waarden 00, 33, 66, 99, cc en ff toegestaan.

Bij het ontwerpen van een internetsite is het verstandig om deze kleuren te gebruiken zodat iedereen echt de juiste kleur kan zien, zonder interpretatie door de browser die er soms flink naast kan zitten.

In bovenstaand afbeelding zijn de 216 kleuren van de CLUT samengevat:

 • Elk blok heeft de rood-waarde oplopend van 00 voor het blok linksboven tot ff voor het blok rechtsonder
 • In elk blok zijn de groen-waarden in de regels oplopend van 00 boven tot ff onder
 • En in elk blok zijn de blauw-waarden in de kolommen van links naar rechts oplopend van 00 tot ff.

Het vakje helemaal links-boven heeft dus de RGB-waarde 000000, dat is zwart. Het vak helemaal rechts onder in het zesde blok heeft de waarde ffffff en dat is wit.

Zuiver blauw (0000ff) staat in het eerste blok rechts-bovenin, zuiver groen (00ff00) in het eerste blok links-onderaan en zuiver rood tenslotte ( ff0000) staat in het zesde blok in het vak links-boven. De grijstinten staan in blok 1 linksboven 000000 (=wit), in blok 2 tweede regel tweede kolom, in blok 3 derde regel derde kolom, enzovoort tot ffffff (=zwart) in het zesde blok rechts-onderin.

Terug naar de artikelen

Bewerk - Geschiedenis - Afdrukken - Zoeken