Van Dutchgimpers

Beginners: GIMP-termenNE

GIMP-termen Nederlands->Engels

Gemaakt door: Wowo
Verbeterd door: --
Origineel door: --
Overlegpagina: Niet aanwezig

Terug naar de artikelen

De Nederlandse Gimp-organistatie heeft soms de vrijheid genomen om termen naar eigen inzicht aan te passen. Deze index is dan ook niet altijd een letterlijke vertaling vanuit het Engels. Het gaat om de equivalenten van termen in beide GIMP-programma's.

Een paar eigenaardigheden:
In het Engels worden Paintbrush (Tool) en Brush (in Dialog) gebruikt. In het Nederlands wordt alleen Penseel gebruikt (zowel als gereedschap als in het dialoogvenster).
In het Engels wordt de Blend Tool gebruikt terwijl de Nederlandse Gimp dit gereedschap Kleurverloop noemt. Een betere vertaling zou Mengen geweest zijn. Kleurverloop is in het Engels namelijk Gradient.

In oudere Gimp-versies wordt Create aangeduid met Acquire.

NB. De menupaden staan tussen haakjes en gelden voor GIMP 2.6
Naast de letters staan rechts ernaast links naar andere letters.

Nederlandse GIMPEngelse GIMP
A A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
180 draaien (Afbeelding->Transformeren)Rotate 180 (Image->Transform)
180 draaien (Laag->Transformeren)Rotate 180 (Layer->Transform)
90 met de klok mee draaien (Afbeelding->Transformeren)Rotate 90 Clockwise (Image->Transform)
90 met de klok mee draaien (Laag->Transformeren)Rotate 90 Clockwise (Layer->Transform)
90 tegen de klok in draaien (Afbeelding->Transformeren)Rotate 90 degrees Counter-Clockwise (Image->Transform)
90 tegen de klok in draaien (Laag->Transformeren)Rotate 90 degrees Counter-Clockwise (Layer->Transform)
Aan selectie toevoegen (Laag->Masker)Add to Selection (Layer->Mask)
Aanmaken (Bestand)Create (File)
Aanwijzerinformatie (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)Pointer (Windows->Dockable Dialogs)
Achter (Penseel Modus in gereedschapskist)Behind (Paint mode in Toolbox)
Achtergrondkleuren (Kleurengebied in gereedschapskist)Background colors (Color area in toolbox)
Achtergrondlaag zie LagendialoogvensterBackground layer see Layersdialog
Actieve pad magnetisch (Beeld)Snap to Active Path (View)
AfbeeldingImage
Afbeelding automatisch bijsnijden (Afbeelding)Autocrop Image (Image)
Afbeelding in venster passen (Beeld->Zoomen): Shift+Ctrl+EFitt Image in Window (View->Zoom): Shift+Ctrl+E
Afbeelding schalen (Afbeelding)Scale Image (Image)
Afbeeldingen (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)Images (Windows->Dockable Dialogs)
Afbeeldingseigenschappen (Afbeelding): Alt+ReturnImage Properties (Image): Alt+Return
Afbeeldingsgrootte (Nieuw)Image size (New)
Afbeeldingskaart (Filters->Web)Image Map (Filters->Web)
AfbeeldingsvensterImage window
Afdrukgrootte (Afbeelding)Print Size (Image)
Afdrukken (Bestand)Print (File)
Afgeronde rechthoek (Selecteren)Rounded rectangle (Select)
Afgeschilderd (Bestand->Aanmaken->Logo's)Chip Away (File->Create->Logos)
Afgeschilderd (Filters->Alfa naar logo)Chip Away (Filters->Alpha to Logo)
Afgeschuind patroon (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema'sBeveled Pattern (File->Create->Web Page Themes)
Afgeschuind verloop (Bestand->Aanmaken->Logo's)Gradient Bevel (File->Create->Logos)
Afgeschuind verloop (Filters->Alfa naar logo)Gradient Bevel (Filters->Alpha to Logo)
AfschuiningBevel
Afschuining toevoegen (Filters->Decor)Add Bevel (Filters->Decor)
Afsluiten GIMP (Bestand): Ctrl+QQuit GIMP (File): Ctrl+Q
Afspelen (Filters->Animatie)Playback (Filters->Animation)
Aftrekken (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)Subtract (Layer Modes in Layerdialog)
Alfa naar logo (Filters)Alpha to Logo (Filters)
Alfa naar selectie (Laag->Transparantie)Alpha to Selection (Layer->Transparency)
Alfa: Een alfa-waarde geeft de transparantie van een pixel weerAlpha: An Alpha value indicates the transparency of a pixel
Alfakanaal toevoegen (Laag->Transparantie)Add Alpha channel (Layer->Transparency)
Alfakanaal verwijderen (Laag->Transparantie)Remove Alpha channel (Layer->Transparency)
Alfakanaal: Een Alfa-kanaal vertegenwoordigt de transparantie van een afbeeldingAlpha Channel: An Alpha Channel represents the transparency of the image
Algemeen (Filters)Generic (Filters)
Algemene buislabels (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Klassiek Gimp.org)General Tube Labels (File->Create->Web Page Themes->Classic.Gimp.Org)
Alienprojectie (Kleuren->Projecties)Alien Map (Colors->Map)
Alle filters herstellen (Filters)Reset all Filters (Filters)
Alle hulplijnen verwijderen (Afbeelding->Hulplijnen)Remove all Guides (Image->Guides)
Alle lagen samenvoegen (Afbeelding)Flatten Image (Image)
Alles (selecteren): Ctrl+AAll (Select): Ctrl+A
Alles sluiten (Bestand): Shift+Ctrl+WClose all (File): Shift+Ctrl+W
Als in voorkeuren (Beeld->Opvulkleur)As in Preferences (View->Padding by Color)
Anders (Beeld->Zoomen)Other (View->Zoom)
Animatie (Filters)Animation (Filters)
Animation (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry)Animation (File->Create->Fx-Foundry)
Anti-aliasing (Filters->Versterken)Antialias (Filters->Enhance)
Anti-aliasing: gladde randenAntialiasing: smoother curves
Apparaatstatus (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)Device Status (Windows->Dockable Dialogs)
Artistiek (Filters)Artistic (Filters)
Automatisch (Kleuren)Auto (Colors)
B A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
C A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
D A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
E A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
F A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
G A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
H A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
I A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
J A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
	||	||
K A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
L A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
M A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
N A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
O A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
P A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Q A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
R A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
S A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
T A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
U A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
V A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
W A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
X A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Y A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Z A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Opgehaald van http://www.dutchgimpers.nl/oud/index.php?n=Beginners.GIMP-termenNE
Pagina gewijzigd op 06 May 2009 om 22:31