GIMP-termen Engels->Nederlands

Gemaakt door: Wowo
Verbeterd door: --
Origineel door: --
Overlegpagina: Niet aanwezig

Terug naar de artikelen

De Nederlandse Gimp-organistatie heeft soms de vrijheid genomen om termen naar eigen inzicht aan te passen. Deze index is dan ook niet altijd een letterlijke vertaling vanuit het Engels. Het gaat om de equivalenten van termen in beide GIMP-programma's.

Een paar eigenaardigheden:
In het Engels worden Paintbrush (Tool) en Brush (in Dialog) gebruikt. In het Nederlands wordt alleen Penseel gebruikt (zowel als gereedschap als in het dialoogvenster). Brush zou in het Nederlands beter als Penseelpunt vertaald kunnen worden.
In het Engels wordt de Blend Tool gebruikt terwijl de Nederlandse Gimp dit gereedschap Kleurverloop noemt. Een betere vertaling zou Mengen geweest zijn. Kleurverloop is in het Engels namelijk Gradient.

In oudere Gimp-versies wordt Create aangeduid met Acquire.

NB. De menupaden staan tussen haakjes en gelden voor GIMP 2.6
Naast de letters staan rechts ernaast links naar andere letters.

Engelse GIMPNederlandse GIMP
A A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
About (Help)Info (Hulp)
Add Alpha channel (Layer->Transparency)Alfakanaal toevoegen (Laag->Transparantie)
Add Bevel (Filters->Decor)Afschuining toevoegen (Filters->Decor)
Add Border (Filters->Decor)Rand toevoegen (Filters->Decor)
Add Layer Mask (Layer->Mask)Laagmasker toevoegen (Laag->Masker)
Add to Selection (Layer->Mask)Aan selectie toevoegen (Laag->Masker)
Add to Selection (Layer->Transparency)Toevoegen aan selectie (Laag->Transparantie)
Addition (Layer Modes in Layerdialog)Optelling (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Advanced Options (File->New)Geavanceerde opties (Bestand->Nieuw)
Airbrush Tool (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: AVerfspuit (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: A
Alien Glow (File->Create->Logos)Buitenaardse gloed (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Alien Glow (File->Create->Web Page Themes)Buitenaardse gloed (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's)
Alien Glow (Filters->Alpha to Logo)Buitenaardse gloed (Filters->Alfa naar logo)
Alien Map (Colors->Map)Alienprojectie (Kleuren->Projecties)
Alien Neon (File->Create->Logos)Buitenaardse neon (bestand->Aanmaken->Logo's)
Alien Neon (Filters->Alpha to Logo)Buitenaardse Neon (Filters->Alfa naar logo)
Align (Tools->Transform Tools) see also Toolbox: QUitlijnen (Gereedschap->Transformatie) zie ook Gereedschapskist: Q
Align visible layers (Image)Zichtbare lagen uitlijnen (Afbeelding)
All (Select): Ctrl+AAlles (selecteren): Ctrl+A
Alpha: An Alpha value indicates the transparency of a pixelAlfa: Een alfa-waarde geeft de transparantie van een pixel weer
Alpha Channel: An Alpha Channel represents the transparency of the imageAlfakanaal: Een Alfa-kanaal vertegenwoordigt de transparantie van een afbeelding
Alpha to Logo (Filters)Alfa naar logo (Filters)
Alpha to Selection (Layer->Transparency)Alfa naar selectie (Laag->Transparantie)
Anchor layer (Layer): Ctrl+HLaag verankeren (Laag): Ctrl+H
Animation (File->Create->Fx-Foundry)Animation (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry)
Animation (Filters)Animatie (Filters)
Antialias (Filters->Enhance)Anti-aliasing (Filters->Versterken)
Antialiasing: smoother curvesAnti-aliasing: gladde randen
Apply Canvas (Filters->Artistic)Canvas toepassen (Filters->Artistiek)
Apply Layer Mask (Layer->Mask)Laagmasker toepassen (Laag->Masker)
Apply Lens (Filters->Light and Shadow)Lens toepassen (Filters->Licht en schaduw)
Arbitrary Rotation (Layer->Transform)Willekeurige draaiing (Laag->Transformeren)
Arrow (File->Create->Web Page Themes->Alien Glow)Pijl (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Buitenaarse gloed)
Arrow (File->Create->Web Page Themes->Beveld Pattern)Pijl (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Afgeschuind patroon)
Artistic (Filters)Artistiek (Filters)
As in Preferences (View->Padding by Color)Als in voorkeuren (Beeld->Opvulkleur)
Assign Color Profile (Image->Mode)Omzetten naar kleurprofiel (Afbeelding->Modus)
Auto (Colors)Automatisch (Kleuren)
Autocrop Image (Image)Afbeelding automatisch bijsnijden (Afbeelding)
Autocrop Layer (Layer)Laag automatisch bijsnijden (Laag)
B A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Background colors (Color area in toolbox)Achtergrondkleuren (Kleurengebied in gereedschapskist)
Background layer see LayersdialogAchtergrondlaag zie Lagendialoogvenster
Basic I (File->Create->Logos)Basis I (Bestand->Aanmaken->Logo's
Basic I (Filters->Alpha to Logo)Basis I (Filters->Alfa naar logo)
Basic II (File->Create->Logos)Basis II (Bestand->Aanmaken->Logo's
Basic II (Filters->Alpha to Logo)Basis II (Filters->Alfa naar logo)
Behind (Paint mode in Toolbox)Achter (Penseel Modus in gereedschapskist)
BevelAfschuining
Beveled Pattern (File->Create->Web Page Themes)Afgeschuind patroon (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's
Big Header (File->Create->Web Page Themes->Classic.Gimp.Org)Grote kop (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Klassiek Gimp.org
Blend (Filters->Animation)Mengen (Filters->Animatie)
Blend (Tools->Paint Tools) see also Toolbox : LKleurverloop (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: L (NB foutief vertaald; moet eigenlijk wezen: Mengen)
Blended (File->Create->Logos)Gemengd (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Blended (Filters->Alpha to Logo)Gemengd (Filters->Alfa naar logo)
Blinds (Filters->Distort)Rolgordijnen (Filters->Vervormingen)
Blur (Filters->Blur)Vervagen (Filters->Vervagen)
Blur / sharpen (Tools->Paint Tools): Shift+UVervagen / verscherpen (Gereedschap->Tekenen): Shift+U
Border (Select)Rand (Selecteren)
Border Average (Colors->Info)Randgemiddelde (Kleuren->Info)
Bovination (File->Create->Logos)Verkoeiing (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Bovination (Filters->Alpha to Logo)Verkoeiing (Filters->Alfa naar logo)
Brightness-Contrast (Colors) see also ToolboxHelderheid / contrast (Kleuren) zie ook Gereedschapskist
Brightness-Contrast (Tools->Color Tools) see also ToolboxHelderheid / contrast (Gereedschap->Kleur) zie ook Gereedschapskist
Brush (Paintbrush dialog)Penseel (Penseel dialoogvenster)
Brushes (Windows->Dockable Dialogs): Shift+Ctrl+BPenselen (Vensters->Koppelbare dialoogvensters): Shift+Ctrl+B
Bucket Fill (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: Shift+BEmmer (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: Shift+B
Buffer (Edit)Buffer (Bewerken)
Buffers (Windows->Dockable Dialogs)Buffers (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Bullet (File->Create->Web Page Themes->Alien Glow)Opsomteken (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Buitenaardse gloed)
Bullet (File->Create->Web Page Themes->Beveled Pattern)Opsomteken (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Afgeschuind patroon)
Bump Map (Filters->Map)Bumpprojectie (Filters->Projecties)
Burn (Layer Modes in Layerdialog)Tegenhouden (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Burn-in (Filters->Animation)Inbranden (Filters->Animatie)
Button (File->Create->Web Page Themes->Alien Glow)Knop (Bestand->Anmaken->Webpaginathema's->Buitenaardse goed)
Buttons (File->Create)Knoppen (Bestand->Aanmaken)
By Color (Select): Shift+OOp kleur (Selecteren): Shift+O
By Color Select (Tools->Selection Tools): Shift+OSelecteren op kleur (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist: Shift+O
C A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Camouflage (File->Create->Patterns)Camouflage (Bestand->Aanmaken->Patronen)
Canvas Size (Image)Canvasgrootte (Afbeelding)
Cartoon (Filters->Artistic)Striptekening (Filters->Artistiek)
Carved (File->Create->Logos)Gekerfd (Bestand->Anmaken->Logo's)
CD Label (File->Create)CD label (Bestand->Aanmaken)
Chalk (File->Create->Logos)Krijt (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Chalk (Filters->Alpha to Logo)Krijt (Filters->Alfa naar logo)
Channel Mixer (Colors->Components)Kanaalmixer (Kleuren->Componenten)
Channels (Windows->Dockable Dialogs)Kanalen (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Checkerboard (Filters->Render->Pattern)Schaakbord (Filters->Renderen->Patroon)
Chip Away (File->Create->Logos)Afgeschilderd (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Chip Away (Filters->Alpha to Logo)Afgeschilderd (Filters->Alfa naar logo)
Chrome (File->Create->Logos)Chroom (Bestand->Anmaken->Logo's)
Chrome (Filters->Alpha to Logo)Chroom (Filters->Alfa naar logo)
Chrominium (File->Create->FX-Foundry->Logos)Chrominium (Bestand->Anmaken->FX-Foundry->Logo's)
Circuit (Filters->Render)Circuit (Filters->Renderen)
Classic.Gimp.Org (File->Create->Web Page Themes)Klassiek Gimp.org (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's)
Clear (Edit): DeleteWissen (Bewerken): Delete
Clone (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: CKlonen (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: C
Close (File): Ctrl+WSluiten (Bestand): Ctrl+W
Close all (File): Shift+Ctrl+WAlles sluiten (Bestand): Shift+Ctrl+W
Clothify (Filters->Artistic)Textieldruk (Filters->Artistiek)
Clouds (Filters->Render)Wolken (Filters->Renderen)
CML Explorer (Filters->Render->Pattern)CML-verkenner (Filters->Renderen->Patroon)
Coffee Stain (Filters->Decor)Koffievlek (Filters->Decor)
Color Area (Toolbox)Voorgrond- en achtergrondkleuren (Gereedschapskist)
Color Balance (Tools->Color Tools, or Colors->Color Balance)Kleurbalans (Gereedschap->Kleur of Kleuren->Kleurbalans)
Color Enhance (Colors->Auto)Kleurversterking (Kleuren->Automatisch)
Color Erase (Brush Modes)Kleur wissen (Penseel Modus)
Color Exchange (Colors->Map)Kleurvervanging (Kleuren->Projecties)
Color management (Edit->Preferences)Kleurbeheer (Bewerken->Voorkeuren)
Color Picker = Eye Dropper (Tools) see also Toolbox: OPipet (Gereedschap) zie ook gereedschapskist: O
Color to Alpha (Colors)Kleur naar alfa (Kleuren)
Color to Alpha (Layer->Transparency)Kleur naar alfa (Laag->Transparantie)
Color Tools (Tools) see also ToolboxKleur (Gereedschap) zie ook Gereedschapskist
Colorcube Analysis (Colors->Info)Kleurcubusanalyse (Kleuren->Info)
Colorify (Colors )Inkleuren (Kleuren)
Colorize (Colors)Verkleuren (Kleuren)
Colorize (Tools->Color Tools)Verkleuren (Gereedschap->Kleuren)
Colormap (Windows->Dockable Dialogs)Kleurenkaart
Colors (Windows->Dockable Dialogs)Kleuren
Combine (Filters)Combineren (Filters)
Comic Book (File->Create->Logos)Stripboek (Bestand->Anmaken->Logo's)
Comic Book (Filters->Alpha to Logo)Stripboek (Filters-->Alfa naar logo)
Components (Colors)Componenten (Kleuren)
Compose (Colors->Components)Samenstellen (Kleuren->Componenten)
Configure Grid (Image)Raster instellen (Afbeelding)
Console (Filters->Script-Fu)Console (Filters->Script-Fu)
Context Help (Help): Shift+F1Contexthulp (Hulp): Shift+F1
Convert to Color Profile (Image->Mode)Omzetten naar kleurprofiel (Afbeelding->Modus)
Convolution Matrix (Filters->Generic)Draaiingsmatrix (Filters->Algemeen)
Convolve (Blur/Sharpen) (Tools->Paint Tools) see also ToolboxVervagen/verscherpen (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist
Cool Metal (File->Create->Logos)Koud metaal (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Cool Metal (Filters->Alpha to Logo)Koud metaal (Filters-->Alfa naar logo)
Copy (Edit): Ctrl+CKopiŰren (Bewerken): Ctrl+C
Copy Named (Edit->Buffers)Benoemde buffer kopiŰren (Bewerken->Buffers)
Copy Visable Named (Edit->Buffers)Zichtbare benoemde buffer kopiŰren (Bewerken->Buffers)
Copy Visible (Edit): Shift+Ctrl+CZichtbare kopiŰren (Bewerken): Shift+Ctrl+C
Corroded Painting (File->Create->FX-Foundry->Logos)Corroded Painting (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry->Logo's)
Create (File)Aanmaken (Bestand)
Crop (Tools->Transform tools): Shift+CBijsnijden (Gereedschap->Transformatie): Shift+C
Crop to Selection (Image)Bijsnijden tot selectie (Afbeelding)
Crop to Selection (Layer)Bijsnijden tot selectie (Laag)
Crystal (File->Create->Logos)Kristal (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Cubism (Filters->Artistic)Kubisme (Filters->Artistiek)
Curve Bend (Filters->Distorts)Ombuigen (Filters->Vervormingen)
Curves (Colors)Curves (Kleuren)
Curves (Tools->Color Tools)Curves (Gereedschap->Kleur)
Cut (Edit): Ctrl+XKnippen (Bewerken): Ctrl+X
Cut Named (Edit->Buffer)Benoemde buffer knippen (Bewerken->Buffer)
D A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
3D Outline (File->Create->Logos)3D omtrek (Bestand->Aanmaken->Logo's)
3D Outline (Filters->Alpha to Logo)3D omtrek (Filters->Alfa naar logo)
3D Truchet (File->Create->Patterns)3D Truchet (Bestand->Aanmaken->Patronen)
Dark Check Color (View->Padding Color)Donkere vakjes (Beeld->Opvulkleur)
Darken only (Layer Modes in Layerdialog)Enkel donker maken (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Decompose (Colors->Components)Ontleden (Kleuren->Componenten)
Decor (Filters)Decor (Filters)
Default Colors (Tools): DStandaardkleuren (Gereedschap): D
Deinterlace (Filters->Enhance)Deinterlace (Filters->Versterken)
Delete Layer (Layer)Laag verwijderen (Laag)
Delete Layer Mask (Layer->Mask)Laagmasker verwijderen (Laag->Masker)
Depth Merge (Filters->Combine)Dieptefusie (Filters->Combineren)
Desaturate (Colors)Desatureren (Kleuren)
Desaturate (Tools->Color Tools)Desatureren (Gereedschap->Kleur)
Despeckle (Filters->Enhance)Ontspikkelen (Filters->Versterken)
Destripe (Filters->Enhance)Ontstrepen (Filters->Versterken)
Developer Website (Help->Gimp Online)Ontwikkelaarswebsite (Hulp->GIMP online)
Device Status (Windows->Dockable Dialogs)Apparaatstatus (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
DialogDialoogvenster
Difference (Layer Modes in Layerdialog)Verschil (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Difference Clouds (Filters->Render->Clouds)Verschilwolken (Filters->Renderen->Wolken)
Difference of Gaussians (Filters->Edge detect)Verschil van Gaussianen (Filters->Randen)
Diffraction Patterns (Filters->Render->Patterns)Diffractiepatronen (Filters->Renderen->Patroon)
Dilate (Filters->Generic)Uitbreiden (Filters->Algemeen)
Disable Layer Mask (Layer->Mask)Laagmasker uitzetten (Laag->Masker)
Discard Text Information (Layer )Tekstinformatie weggooien (Laag)
Displace (Filters->Map)Verplaatsen (Filters->Projecties)
Display Filters (View)Weergavefilters (Beeld)
Dissolve (Layer Modes in Layerdialog)Oplossen (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Distort (Select)Vervormen (Selecteren)
Distorts (Filters)Vervormingen (Filters)
Divide (Layer Modes in Layerdialog)Delen (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Dockable Dialogs (Windows)Koppelbare dialoogvensters (Vensters)
Document History (File->Open Recent)Documentgeschiedenis (Bestand->Onlangs geopend)
Document History (Windows->Dockable Dialogs)Documentgeschiedenis (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Dodge (Layer Modes in Layerdialog)Doordrukken (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Dodge/Burn (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: Shift+DDoordrukken/tegenhouden (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: Shift+D
Dot for Dot (View)Punt voor punt (Beeld)
Dracula (File->Create->FX-Foundry->Logos)Dracula (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry->Logo's)
Drop Shadow (Filters->Light and Shadow)Slagschaduw (Filters->Licht en schaduw)
Duplicate (Image) : Ctrl+DDupliceren (Afbeelding): Ctrl+D
Duplicate Layer (Layer): Shift+Ctrl+DLaag dupliceren (Laag): Shift+Ctrl+D
E A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Edge (Filters->Edge Detect)Rand (Filters->Randen)
Edge Detect (Filters)Randen (Filters)
Edit Layer Mask (Layer->Mask)Laagmasker bewerken (Laag->Masker)
Edit Template ( Templates dialog: Dialogs->Detachable Submenus)Sjabloon bewerken (Afbeeldingssjablonen dialoogvenster: Vensters->Koppelbare dialoogvensters->Sjablonen)
Ellipse Select (Tools->Selection Tools) see also Toolbox: EOvale selectie (Gereedschap->Selectie) zie ook gereedschapskist: E
Emboss (Filters->Distorts)ReliŰf (Filters->Vervormingen)
Engrave (Filters->Distorts)Gravure (Filters->Vervormingen)
Enhance (Filters)Versterken (Filters)
Equalize (Colors->Auto)Gelijkmaken (Kleuren->Automatisch)
Erase Every Other Row or Column (Filters->Distorts)Elke andere rij wissen (Filters->Vervormingen)
Eraser (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: Shift+EGum (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: Shift+E
Erode (Filters->Generic)Verweerd (Filters->Algemeen)
Error console (Windows->Dockable Dialogs)Foutenconsole (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Eye Dropper = Color Picker (Tools) see also Toolbox: OPipet (Gereedschap) zie ook gereedschapskist: O
F A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Fade (Edit)Uitvloeien (Bewerken)
Feather (Select)Verzachten (Selecteren)
FG/BG Color (Foreground/Background)VG/AG Kleur (Voorgrond/Achtergrond)
Fiery Steel (File->Create->FX-Foundry->Logos)Fiery Steel (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry->Logo's)
Fill Window (View->Zoom)Venster vullen (Beeld->Zoomen)
Fill with BG Color (Edit): Ctrl+.Vullen met AG-kleur (Bewerken): Ctrl+.
Fill with FG Color (Edit): Ctrl+,Vullen met VG-kleur (Bewerken): Ctrl+,
Fill with Pattern (Edit): Ctrl+;Vullen met patroon (Bewerken): Ctrl+;
Filmstrip (Filters->Combine)Filmstrook (Filters->Combineren)
Filter Pack (Colors)Filtercollectie (Kleuren)
FiltersFilters
Fit Canvas to Layers (Image)Canvas laten passen op lagen (Afbeelding)
Fitt Canvas to Selection (Image)Canvas laten passen op selectie (Afbeelding)
Fitt Image in Window (View->Zoom): Shift+Ctrl+EAfbeelding in venster passen (Beeld->Zoomen): Shift+Ctrl+E
Flame (Filters->Render->Nature)Vlam (Filters->Renderen->Natuur)
Flatland (File->Create->Patterns)Platland (Bestand->Anmaken->Patronen)
Flatten Image (Image)Alle lagen samenvoegen (Afbeelding)
Flip (Tools->Transform Tools) see also Toolbox: Shift+FSpiegelen (Gereedschap->Transformatie) zie ook Gereedschapskist: Shift+F
Flip Horizontally (Image->Transform)Horizontaal spiegelen (Afbeelding->Transformeren)
Flip Horizontally (Layer->Transform)Horizontaal spiegelen (Laag->Transformeren)
Flip Vertically (Image->Transform)Verticaal spiegelen (Afbeelding->Transformeren)
Flip Vertically (Layer->Transform)Verticaal spiegelen (Laag->Transformeren)
Float (Select): Shift+Ctrl+LZwevend (Selecteren): Shift+Ctrl+L
FontsLettertypes
Fonts Dialog (Windows->Dockable Dialogs)Lettertypes (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Foreground Select (Tools->Selection Tools) see also ToolboxVoorgrond selecteren (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist
Fractal Explorer (Filters->Render)Fractal Explorer (Filters->Renderen)
Fractal trace (Filters->Map)Fractaltransformatie (Filters->Projecties)
Free Select = Lasso (Tools->Selection Tools) see also Toolbox: FVrije selectie = Lasso (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist: F
From Clipboard (File->Create): Shift+Ctrl+VVan Klembord (Bestand->Aanmaken): Shift+Ctrl+V
From Path (Select): Shift+VUit pad (Selecteren): Shift+V
From Theme (View->Padding Color)Van thema (Beeld->Opvulkleur)
Frosty (File->Create->Logos)Bevroren (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Frosty (Filters->Alpha to Logo)Bevroren (Filters->Alfa naar logo)
Full Screen (View): F11Volledig Scherm (Beeld): F11
Fuzzy Border (Script-Fu->Edges)Fuzzy Border (Stript-Fu->Edges)
Fuzzy select = Magic wand (Tools->Selection Tools) see also Toolbox: UToverstaf (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist: U
FX-Foundry (File->Create)FX-Foundry (Bestand->Aanmaken)
G A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Gaussian Blur (Filters->Blur)Gaussiaans vervagen (Filters->Vervagen)
GEGL Operation (Tools)GEGL-bewerking (Gereedschap)
General Tube Labels (File->Create->Web Page Themes->Classic.Gimp.Org)Algemene buislabels (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Klassiek Gimp.org)
Generic (Filters)Algemeen (Filters)
Gfig (Filters->Render)Gfig (Filters->Renderen)
GIMPressionist (Filters->Artistic)GIMPressionist (Filters->Artistiek)
GlassEffect Text (File->Create->FX-Foundry->Logos)GlassEffect Text (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry->Logo's)
Glass Tile (Filters->Light and Shadow)Glazen tegels (Filters->Licht en schaduw)
Gloss-Orb-Dark (File->Create->Fx-Foundry->Render)Gloss-Orb-Dark (Aanmaken->Aanmaken->FX-Foundry->Render)
Gloss-Orb-Light (File->Create->Fx-Foundry->Render)Gloss-Orb-Light (Aanmaken->Aanmaken->FX-Foundry->Render)
Glossy (File->Create->Logos)Glanzend (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Glossy (Filters->Alpha to Logo)Glanzend (Filters->Alfa naar logo)
Glowing Hot (File->Create->Logos)Gloeiend heet (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Glowing Hot (Filters->Alpha to Logo)Gloeiend heet (Filters->Alfa naar logo)
GradientKleurverloop
Gradient Bevel (File->Create->Logos)Afgeschuind verloop (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Gradient Bevel (Filters->Alpha to Logo)Afgeschuind verloop (Filters->Alfa naar logo)
Gradient Editor (Gradient Dialog)Kleurverloop bewerken (Dialoogvenster Kleurverloopkeuze)
Gradient Flare (Filters->Light and Shadow)Overstraling met kleurverloop (Filters->Licht en schaduw)
Gradient Map (Colors->Map)Kleurverloopprojectie (Kleuren->Projecties)
Gradients (Windows->Dockable Dialogs): Ctrl+GKleurverlopen (Vensters->Koppelbare dialoogvensters): Ctrl+G
Grain extract (Layer Modes in Layerdialog)Korrel weghalen (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Grain merge (Layer Modes in Layerdialog)Korrel toevoegen (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Grayscale (Image->Mode)Grijswaarden (Afbeelding->Modus)
Grid (Filters->Render->Pattern)Raster (Filters->Renderen->Patroon)
Grow (Select)Uitdijen (Selecteren)
Guides (Image)Hulplijnen (Afbeelding)
Guillotine (Image->Transform)Guillotine (Afbeelding->Transformeren)
H A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Hard light (Layer Modes in Layerdialog)Hard licht (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Heading (File->Create->Web Page Themes->Beveled Pattern)Kop (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Afgeschuind patroon)
Heal (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: HRepareren (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: H
Help (Help): F1Hulp (Hulp): F1
Histogram (Colors->Info)Histogram (Kleuren->Info)
Histogram (Windows->Dockable Dialogs)Histogram (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Histogram dialog (Colors->Info->Histogram)Histogram Dialoogvenster (Kleuren->Info->Histogram)
Hot (Colors)Heet (Kleuren)
Hrule (File->Create->Web Page Themes->Alien Glow)Hrule (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Buitenaardse gloed)
HSV Noise (Filters->Noise)TVH-ruis (Filters->Ruis)
Hue ((Layer Modes in Layerdialog)Tint (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Hue-Saturation (Tools->Color Tools or Colors)Tint / verzadiging (Gereedschap->Kleur of Kleuren)
Hurl (Filters->Noise)Werpen (Filters->Ruis)
IA-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
IFS Fractal (Filters->Render->Nature)IFS-fractal (Filters->Renderen->Natuur)
Illusion (Filters->Map)Illusie (Filters->Projecties)
ImageAfbeelding
Image Map (Filters->Web)Afbeeldingskaart (Filters->Web)
Image Properties (Image): Alt+ReturnAfbeeldingseigenschappen (Afbeelding): Alt+Return
Image size (New)Afbeeldingsgrootte (Nieuw)
Image windowAfbeeldingsvenster
Images (Windows->Dockable Dialogs)Afbeeldingen (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Imigre-26 (File->Create->Logos)Imigre-26 (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Indexed mode (Image->Mode)Ge´ndexeerd (Afbeelding->Modus)
Info (Colors)Info (Kleuren)
Ink (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: KInktpot (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschap: K
Intelligent Scissors (Tools->Selection Tools) see also Toolbox: ISchaar (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist: I
Intersect Alpha channel with Selection (Layer → Transparency)Doorsnede Alfakanaal met selectie (Laag->Transparantie)
Intersect Layer Mask with Selection (Layer->Mask)Doorsnede Laagmasker met selectie (Laag->Masker)
Intersect with Selection (Layer->Transparency)Doorsnede met selectie (Laag->Transparantie)
Invert (Colors)Inventeren (Kleuren)
Invert (Select): Ctrl+IInverteren (Selecteren): Ctrl+I
IWarp (Filters->Distort)IWarp (Filters->Vervormingen)
J A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Jigsaw (Filters->Render->Pattern)Legpuzzel (Filters-->Renderen-->Patroon)
Jitter (Brush tool Dialog)Jitter (Penseel Dialoogvenster)
Justify (Text tool Dialog)Uitvullen (Tekst Dialoogvenster))
K A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Keyboard Shortcuts (Edit)Sneltoetsen (Bewerken)
L A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Land (File->Create->Patterns)Land (Bestand->Aanmaken->Patronen)
Laplace (Filtres->Edge detect)Laplace (Filters->Randen)
Lasso = Free Selection (Tools->Selection Tools) see also ToolboxLasso = Vrije selectie (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist
Lava (Filters->Render)Lava (Filters->Renderen)
Lava Logo (File->Create->FX-Foundry->Logos)Lava Logo (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry->Logo's)
LayerLaag
Layer Boundary Size (Layer)Laag grensgrootte (Laag)
Layer DialogLaag Dialoogvenster
Layer maskLaagmasker
Layer Modes (Layer Dialog)Laag Modus (Laag Dialoogvenster)
Layer to Bottom (Layer->Stack)Laag onderaan (Laag->Stapel)
Layer to Image Size (Layer)Laag naar afbeeldingsgrootte (Laag)
Layer to Top (Layer->Stack)Laag bovenaan (Laag->Stapel)
Layers (Windows->Dockable Dialogs): Ctrl+LLagen (Vensters->Koppelbare dialoogvensters): Ctrl+L
Lens Distortion (Filters->Distorts)Lensvervorming (Filters->Vervormingen)
Lens Flare (Filters->Light and Shadow)Overstraling (Filters->Licht en schaduw)
Letter Drop (File->Create->FX-Foundry->Animation)Letter Drop (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry->Animation)
Levels (Colors)Niveaus (Kleuren)
Levels (Tools->Color Tools)Niveaus (Greeedschap->Kleuren)
Light and Shadow (Filters)Licht en schaduw (Filters)
Light Check Color (View->Padding Color)Lichte vakjes (Beeld->Opvulkleur)
Lighten only (Layer Modes in Layerdialog)Enkel lichter maken (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Lighting Effects (Filters->Light and Shadow)Belichtingseffecten (Filters->Licht en schaduw)
LineLijn
Line Nova (Filters->Render)Lijnennova (Filters->Renderen)
Liquid rescale (Layer)Liquid rescale (Laag)
Liquid Water (File->Create->Logos)Liquid Water (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Logo's (File->Create)Logo's (Bestand->Aanmaken)
Lower Layer (Layer->Stack)Laag omlaag (Laag->Stapel)
M A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Magic Wand = Fuzzy selection (Tools->Selection Tools) see also Toolbox: UToverstaf (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist: U
Main Website (Help->Gimp Online)Hoofdwebsite (Hulp->GIMP online)
Make Seamless (Filters->Map)Naadloos maken (Filters->Projecties)
Map (Colors)Projecties (Kleuren)
Map (Filters)Projecties (Filters)
Map Object (Filters->Map)Op object projecteren (Filters->Projecties)
Mask (Layer)Masker(Laag)
Mask to Selection (Layer->Mask)Masker naar selectie (laag->Masker)
Maximum RGB (Colors)RGB maximaliseren (Kleuren)
Maze (Filters->Render->Pattern)Doolhof (Filters->Renderen->Patroon)
Measure (Tools) see also Toolbox: Shift+MPasser (Gereedschap) zie ook Gereedschapskist: Shift+M
Merge Down (Layer)Neerwaarts samenvoegen (Laag)
Merge Visible Layers (Image): Ctrl+MZichtbare lagen samenvoegen (Afbeelding): Ctrl+M
Modes (Image) colorsModus (Afbeelding) kleuren
Modules (Edit->Modules)Modulebeheer (Bewerken->Modules)
Mosaic (Filters->Distorts)Mozaiek (Filters->Vervormingen)
Motion Blur (Filters-->Blur)Bewegingsvervaging (Filters->Vervagen)
Move (Tools->Transform Tools) see also Toolbox: MVerplaatsen (Gereedschap->Transformatie) zie ook gereedschapskist: M
MultiEffect Text (File->Create->FX-Foundry->Logos)MultiEffect Text (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry->Logos)
Multiply (Layer Modes in Layerdialog)Vermenigvuldigen (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
N A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Nature (Filters->Render)Natuur (Filters->Renderen)
Navigation (Windows->Dockable Dialogs)Navigatie (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Navigation Window (View)Navigatievenster (Beeld)
Neon (File->Create->Logos)Neon (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Neon (Filters->Alpha to Logo)Neon (Filters->Alfa naar logo)
Neon (Filters->Edge Detect)Neon (Filters->Randen)
New (File) = New Image: Ctrl+NNieuw (Bestand) = Nieuwe Afbeelding: Ctrl+N
New Brush (Edit->Paste as)Nieuw penseel (Bewerken->Plakken als)
New from Visible (Layer)Nieuw van zichtbaar (Laag)
New Guide (Image->Guides)Nieuwe hulplijn (Afbeelding->Hulplijnen)
New Guide by percent (Image->Guides)Nieuwe hulplijn (op percentage) (Afbeelding->Hulplijnen)
New Guides from Selection (Image->Guides)Nieuwe hulplijnen vanaf selectie (Afbeelding->Hulplijnen)
New Image (Edit->Paste as): Shift+Ctrl+VNieuwe afbeelding (Bewerken->Plakken als): Shift+Ctrl+V
New Layer (Edit->Paste as): Shift+Ctrl+NNieuwe laag (Bewerken->Plakken als): Shift+Ctrl+N
New Layer (Layer)Nieuwe laag (Laag)
New Pattern (Edit->Paste as)Nieuw patroon (Bewerken->Plakken als)
New View (View)Nieuw beeld (Beeld)
Newsprint (Filters->Distorts)Krantendruk (Filters->Vervormingen)
Newsprint Text (File->Create->Logos)Krantentekst (Bestand->Aanmaken->Logo's)
NL Filter (Filters->Enhance)NL-filter (Filters->Versterken)
Noise (Filters)Ruis (Filters)
None (Select): Shift+Ctrl+ANiets (Selecteren): Shift+Ctrl+A
Normalize (Colors->Auto)Normaliseren (Kleuren->Automatisch)
O A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Offset (Layer->Transform): Shift+Ctrl+OVerschuiving (Laag->Transformeren): Shift+Ctrl+O
Oilify (Filters->Artistic)Olieverf (Filters->Artistiek)
Old Photo (Filters->Decor)Oude foto (Filters->Decor)
Opacity (Brush tool Dialog)Dekking (Penseel Dialoogvenster)
Opacity (Layerdialog)Dekking (Lagendialoogvenster)
Open (File): Ctrl+OOpenen (Bestand): Ctrl+O
Open as Layers (File): Ctrl+Alt+OOpenen als lagen (Bestand): Ctrl+Alt+O
Open Location (File)Locatie openen (Bestand)
Open Recent (File)Onlangs geopend (Bestand)
Optimize Difference (Filters->Animation)Optimaliseren (verschil) (Filters->Animatie)
Optimize for GIF (Filters->Animation)Optimaliseren (voor GIF) (Filters->Animatie)
Other (View->Zoom)Anders (Beeld->Zoomen)
Overlay (Layer Modes in Layerdialog)Overheen leggen (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
P A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Padding Color (View)Opvulkleur (Beeld)
Page Curl (Filters->Distorts)Ezelsoor (Filters->Vervormingen)
Page Setup (File)Paginainstellingen (Bestand)
Paint Tools (Tools) see also ToolboxTekengereedschap (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist
Paintbrush (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: PPenseel (Gereedschap-->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: P
Palet Editor (Palette Dialog)Paletbewerker (Paletten Dialoogvenster)
Palette Dialog (Dialogs-->Detachable Submenus)Paletten (Vensters-->Koppelbare dialoogvensters)
Palette Map (Colors->Map)Paletprojectie (Kleuren->Projecties)
Palettes (Windows->Dockable Dialogs)Paletten (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Paper Tile (Filters->Map)Papieren tegel (Filters->Projecties)
Particle Trace (File->Create->Logos)Partikelspoor (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Particle Trace (Filters->Alpha to Logo)Partikelspoor (Filters->Alfa naar logo)
Paste (Edit): Ctrl+VPlakken (Bewerken): Ctrl+V
Paste as (Edit): Shift+Ctrl+VPlakken als (Bewerken): Shift+Ctrl+V
Paste as New Brush (Edit->Paste as->New Brush)Plakken als nieuw penseel (Bewerken->Plakken als->Nieuw penseel)
Paste as New Image (Edit->Paste as->New Image): Shift+Ctrl+VPlakken als nieuwe afbeelding (Bewerken->Plakken als->Nieuwe afbeelding): Shift+Ctrl+V
Paste as New Pattern (Edit->Paste as->New Pattern)Plakken als nieuw patroon (Bewerken->Plakken als->Nieuw patroon)
Paste Into (Edit)Plakken op (Bewerken)
Paste Named (Edit->Buffer)Benoemde buffer plakken (Bewerken->Buffers)
Paths (Tools) see also Toolbox: BPen = Pad (Gereedschap) zie ook Gereedschapskist: B
Paths (Windows->Dockable Dialogs)Paden (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Pattern (Filters->Render)Patroon (Filters->Renderen)
Patterns (File->Create)Patronen (Bestand->Aanmaken)
Patterns (Tool option)Patronen (Gereedschapsoptie)
Patterns (Windows->Dockable Dialogs): Shift+Ctrl+PPatronen (Vensters-->Koppelbare dialoogvensters): Shift+Ctrl+P
Pencil (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: NPotlood (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: N
Perspective (Filters->Light and Shadow)Perspectief (Filters->Licht en schaduw)
Perspective (Tools->Transform Tools) see also Toolbox: Shift+PPerspectief (Gereedschap->Transformatie) zie ook Gereedschapskist: Shift+P
Perspective Clone (Tools->Paint tools) see also ToolboxKlonen met perspectief (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist
Photocopy (Filters->Artistic)Fotokopie (Filters->Artistiek)
Pick (Filters->Noise)Uitpikken (Filters->Ruis)
Pixelise (Filters->Blur)Pixeliseren (Filters->Vervagen)
Planet Render (File->Create->FX-Foundry)Planet render (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry)
Plasma (Filters->Render->Clouds)Plasma (Filters->Renderen->Wolken)
Playback (Filters->Animation)Afspelen (Filters->Animatie)
Plug-In Registry (Help->Gimp Online)Plug-inregister (Hulp->GIMP online)
Plug-In-Browser (Help)Plug-inverkenner (Hulp)
Pointer (Windows->Dockable Dialogs)Aanwijzerinformatie (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Polar Coordinates (Filters->Distorts)Poolco÷rdinaten (Filters->Vervormingen)
Posterize (Colors)Posterkleuren (Kleuren)
Posterize (Tools->Color Tools)Posterkleuren (Gereedschap->Kleur)
Predator (Filters->Artistic)Predator (Filters->Artistiek)
Preferences (Edit)Voorkeuren (Bewerken)
PreviewVoorbeeldweergave
Print (File)Afdrukken (Bestand)
Print Size (Image)Afdrukgrootte (Afbeelding)
Procedure Browser (Help)Procedureverkenner (Hulp)
Q A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Qbist (Filters->Render->Pattern)Qbist (Filters->Renderen->Patroon)
QuickMask toggle (Select): Shift+QSnelmasker aan/uit (Selecteren): Shift+Q
Quit GIMP (File): Ctrl+QAfsluiten GIMP (Bestand): Ctrl+Q
R A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Raise Layer (Layer->Stack)Laag omhoog (Laag->Stapel)
Rearrange Colormap (Colors->Map)Kleurenkaart opnieuw ordenen (Kleuren->Projecties)
Recently Closed Docks (Windows)Onlangs gesloten dokken (Vensters)
Recompose (Colors->Components)Opnieuw samenstellen(Kleuren->Componenten)
Rectangle Selection (Tools->Selection Tools) see also Toolbox: RRechthoekige selectie (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist: R
Red Eye (Select)Red Eye (Selecteren)
Red Eye Removal (Filters->Enhance)Rode ogen verwijderen (Filters->Versterken)
Redo (Edit): Ctrl+YOpnieuw uitvoeren (Bewerken): Ctrl+Y
Reflection (Filters->Decor)Reflection (Filters->Decor)
Refresh Scripts (Filters->Script-Fu)Scripts verversen (Filters->Script-Fu)
Remove all Guides (Image->Guides)Alle hulplijnen verwijderen (Afbeelding->Hulplijnen)
Remove Alpha channel (Layer->Transparency)Alfakanaal verwijderen (Laag->Transparantie)
Render (File->Create->FX-Foundry)Render (Bestand->Aanmaken->FX-Foundry)
Render (Filters)Renderen (Filters)
Render Mapp (File->Create->Patterns)Kaart renderen (Filters->Aanmaken->Patronen)
Repeat Last plugin (Filters): Ctrl+FLaatste herhalen = De laatst gebruikte plug-in opnieuw uitvoeren (Filters): Ctrl+F
Reset all Filters (Filters)Alle filters herstellen (Filters)
Re-show Last plugin dialog (Filters): Shift+Ctrl+FLaatste opnieuw tonen = Dialoogvenster van de laatst gebruikte plug-in opnieuw tonen (Filters): Shift+Ctrl+F
Retinex (Colors)Retinex (Kleuren)
Reverse Layer Order (Layers->Stack)Laagvolgorde omkeren (Laag->Stapel)
Revert (File)Terugdraaien (Bestand)
Revert Zoom (View->Zoom): `Zoomniveau herstellen (Beeld->Zoomen): `
RGB Mode (Image->Mode)RGB Modus (Afbeelding->Modus)
RGB Noise (Filters->Noise)RGB-ruis (Filters->Ruis)
Ripple (Filters->Distorts)Rimpelen (Filters->Vervormingen)
Rippling (Filters->Animation)Rimpelend (Filters->Animatie)
Rotate (Tools->Transform Tools) see also Toolbox: Shift+RDraaien (Gereedschap->Transformatie) zie ook Gereedschapskist: Shift+R
Rotate 180░ (Image->Transform)180░ draaien (Afbeelding->Transformeren)
Rotate 180░ (Layer->Transform)180░ draaien (Laag->Transformeren)
Rotate 90 degrees Counter-Clockwise (Layer->Transform)90░ tegen de klok in draaien (Laag->Transformeren)
Rotate 90 degrees Counter-Clockwise (Image->Transform)90░ tegen de klok in draaien (Afbeelding->Transformeren)
Rotate 90░ Clockwise (Image->Transform)90░ met de klok mee draaien (Afbeelding->Transformeren)
Rotate 90░ Clockwise (Layer->Transform)90░ met de klok mee draaien (Laag->Transformeren)
Rotate Colors (Colors->Map)Kleuren draaien (Kleuren->Projecties)
Round Button (File->Create->Buttons)Ronde knop (Bestand->Aanmaken->Knoppen)
Round Corners (Filters->Decor)Ronde hoeken (Filters->Decor)
Rounded rectangle (Select)Afgeronde rechthoek (Selecteren)
S A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Sample Colorize (Colors->Map)Inkleuren met monsters (Kleuren->Projecties)
Sample Points (Windows->Dockable Dialogs)Monsterpunten (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Saturation (Layer Modes in Layerdialog)Verzadiging (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Save (File): Ctrl+SOpslaan (Bestand): Ctrl+S
Save a copy (File)Kopie opslaan (Bestand)
Save as (File): Shift+Ctrl+SOpslaan als (Bestand): Shift+Ctrl+S
Save as GIFOpslaan als GIF
Save as JPEGOpslaan als JPEG
Save as PNGOpslaan als PNG
Save as TemplateOpslaan als sjabloon
Save as TIFFOpslaan als TIFF
Save to Channel (Select)Opslaan in kanaal (Selecteren)
Scale (Tools->Transform Tools) see also Toolbox: Shift+TSchalen (Gereedschap->Transformatie) zie ook Gereedschapskist: Shift+T
Scale Image (Image)Afbeelding schalen (Afbeelding)
Scale Layer (Layer)Laag schalen (Laag)
Scanner /Camera (File->Create)Scanner / camera (Bestand->Aanmaken)
Scatter HSV (Filters->Noise)TVH-ruis (Filters->Ruis)
Scissors (Tools->Selection) see also ToolboxSchaar (Gereedschap->Selectie) zie ook Gereedschapskist
Screen (Layer Modes in Layerdialog)Scherm (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Screen Shot (File->Create)Schermafdruk (Bestand->Aanmaken)
Script-FuScript-Fu
Script-Fu (Filters)Script-Fu (Filters)
ScrollbarsSchuifbalken
Select Bottom Layer (Layer->Stack): EndOnderste laag selecteren (Laag->Stapel): End
Select By Color (Tools->Selection Tools or Select) see also Toolbox: Shift+OSelecteren op kleur (Gereedschap->Selectie of Selecteren) zie ook Gereedschapskist: Shift+O
Select Custom Color (View->Padding Color)Eigen kleur selecteren (Beeld->Opvulkleur)
Select Next Layer (Layer->Stack): Page DownVolgende laag selecteren (Laag->Stapel): Page Down
Select Previous Layer (Layer->Stack): Page UpVorige laag selecteren (Laag->Stapel): Page Up
Select Top Layer (Layer->Stack): HomeBovenste laag selecteren (Laag->Stapel): Home
SelectionSelectie
Selection Editor (Select)Selectiebewerker (Selecteren)
Selection Editor (Windows->Dockable Dialogs)Selectiebewerker (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Selection Tools (Tools) see also ToolboxSelectie (Gereedschap) zie ook Gereedschapskist
SelectionsSelecties
Selective Gaussian Blur (Filters->Blur)Selectief Gaussiaans vervagen (Filters->Vervagen)
Semi-flatten (Filters->Web)Gedeeltelijke transparantie verwijderen (Filters->Web)
Semi-flatten (Layer->Transparency)Gedeeltelijke transparantie verwijderen (Laag->Transparantie)
Set Colormap (Colors->Map)Kleurenkaart instellen (Kleuren->Projecties)
Sharpen (Filters->Enhance)Verscherpen (Filters->Versterken)
Sharpen (Select)Verscherpen (Selecteren)
Shear (Tools->Transform Tools) see also Toolbox: Shift+SHellen (Gereedschap->Transformatie) zie ook Gereedschapskist: Shift+S
Shift (Filters->Distorts)Verschuiven (Filters->Vervormingen)
Show Grid (View)Raster tonen (Beeld)
Show Guides (View): Shift+Ctrl+THulplijnen tonen (Beeld): Shift+Ctrl+T
Show Layer Boundary (View)Laaggrens tonen (Beeld)
Show Layer Mask (Layer->Mask)Laagmasker tonen (Laag->Masker)
Show Menubar (View)Menubalk tonen (Beeld)
Show Rulers (View): Shift+Ctrl+RLinealen tonen (Beeld): Shift+Ctrl+R
Show Sample Points (View)Monsterpunten tonen (Beeld)
Show Scrollbars (View)Schuifbalken tonen (Beeld)
Show Selection (View): Ctrl+TSelectie tonen (Beeld): Ctrl+T
Show Statusbar (View)Statusbalk tonen (Beeld)
Shrek Text (File->Create->FX-Foundry->Logos)Shrek Text (File->Aanmaken->FX-Foundry->Logos)
Shrink (Select)Krimpen (Selecteren)
Shrink Wrap (View): Ctrl+EVenster naar afbeeldingsgrootte (Beeld): Ctrl+E
Sinus (Filters->Render->Pattern)Sinus (Filters->Renderen->Patroon)
Slice (Filters->Web)Snijden (Filters->Web)
Slide (Filters->Decor)Dia (Filters->Decor)
Slur (Filters->Noise)Verdoezelen (Filters->Ruis)
Small Header (File->Create->Web Page Themes->Classic.Gimp.Org)Kleine kop (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Klassiek Gimp.org)
Small Tiles (Filters->Map)Kleine tegels (Filters->Projecties)
Smooth Palette (Colors->Info)Glad palet (Kleuren->Info)
Smudge (Tools->Paint Tools) see also Toolbox: SSmeren (Gereedschap->Tekenen) zie ook Gereedschapskist: S
Snap to Active Path (View)Actieve pad magnetisch (Beeld)
Snap to Canvas Edges (View)Canvasranden magnetisch (Beeld)
Snap to Grid (View)Raster magnetisch (Beeld)
Snap to Guides (View)Hulplijnen magnetisch (Beeld)
Sobel (Filters->Edge detect)Sobel (Filters->Randen)
Soft Glow (Filters->Atistic)Zachte gloed (Filters->Artistiek)
Soft light (Layer Modes in Layerdialog)Zacht licht (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Solid noise (Filters->Render->Clouds)Vaste ruis (Filters->Renderen->Wolken)
SOTA Chrome (File->Create->Logos)SOTA Chroom (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Sparkle (Filters->Light and Shadow)Fonkelen (Filters->Licht en schaduw)
Speed Text (File->Create->Logos)Snelle tekst (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Sphere Designer (Filters->Render)Bolontwerper (Filters->Renderen)
Spinning Globe (Filters->Animation)Draaiende bol (Filters->Animatie)
Spread (Filters->Noise)Verspreiden (Filters->Ruis)
Spyrogimp (Filters->Render)Spyrogimp (Filters->Renderen)
Stack (Layer)Stapel (Laag)
Starscape (File->Create->Logos)Sterzicht (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Start Server (Filters->Script-Fu)Server opstarten (Filters->Script-Fu)
Status barStatusbalk
Stencil Carve (Filters->Decor)Kerven (Filters->Decor)
Stencil Chrome (Filters->Decor)Chroom (Filters->Decor)
Stretch Contrast (Colors->Auto)Contrast oprekken (Kleuren->Automatisch)
Stretch HSV (Colors->Auto)TVH oprekken (Kleuren->Automatisch)
Stroke Path (Edit)Lijn tekenen op pad (Bewerken)
Stroke Selection (Edit)Lijn tekenen op selectie (Bewerken)
Subtract (Layer Modes in Layerdialog)Aftrekken (Lagen Modus in Lagendialoogvenster)
Subtract from Selection (Layer->Mask)Van selectie aftrekken (Laag->Masker)
Subtract from selection (Layer->Transparency)Van selectie aftrekken (Laag->Transparantie)
Supernova (Filters->Light and Shadow)Supernova (Filters->Licht en schaduw)
Swap Colors (Tools): XKleuren wisselen (Gereedschap): X
Swap folder (Edit->Preferences->Folders)Wisselmap (Bewerken->Voorkeuren->Mappen)
Swirl-Tile (File->Create->Patterns)Krultegel (Bestand->Aanmaken->Patronen)
Swirly (File->Create->Patterns)Krullen (Bestand->Aanmaken->Patronen)
T A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Temp folder (Edit->Preferences->Folders)Tijdelijke map (Bewerken->Voorkeuren->Mappen)
TemplateSjabloon
Templates (Windows->Dockable Dialogs)Sjablonen (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Text (Tools) see also Toolbox: TText (Gereedschap) zie ook Gereedschapskist: T
Text along Path (Text Dialog or Layer)Tekst langs pad (Tekst Dialoogvenster of Laag)
Text Balloon (File->Create)Text Balloon (Bestand->Aanmaken)
Text Circle (File->Create->Logos)Tekstcirkel (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Text Editor GIMPTextbewerker GIMP
Text to Selection (Layer)Tekst naar selectie (Laag)
Textured (File->Create->Logos)Textuur (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Textured (Filters->Alpha to Logo)Textuur (Filters->Alfa naar logo)
Theme (Edit->Preferences)Thema (Bewerken->Voorkeuren)
Threshold (Colors)Drempelwaarde (Kleuren)
Threshold (Tools->Color Tools)Drempelwaarde (Gereedschap->Kleur)
Threshold Alpha (Layer->Transparency)Drempelwaarde alfa (Laag->Transparantie)
Tile (Filters->Map)Betegelen (Filters->Projecties)
Tileable Blur (Filters->Blur)Naadloos vervagen (Filters->Vervagen)
Tip of the Day (Help)Tip van de dag (Hulp)
To Path (Select)Naar pad (Selecteren)
Toggle QuickMask (Select): Shift+QSnelmasker aan/uit (Selecteren): Shift+Q
Tool Options (Windows->Dockable Dialogs)Gereedschapsopties (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Toolbox (Tools): Ctrl+BGereedschapskist (Gereedschap): Ctrl+B
Tools (Windows->Dockable Dialogs)Gereedschap (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Transform (Image)Transformeren (Afbeelding)
Transform (Layer)Transformeren (Laag)
Transform Tools (Tools)Transformatie (Gereedschap)
Transparency (Layer)Transparantie (Laag)
Truchet (File->Create->Patterns)Truchet (Bestand->Aanmaken->Patronen)
Tube Button Label (File->Create->Web Page Themes->Classic.Gimp.Org)Label voor buisknop (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Klassiek Gimp.org)
Tube Sub-Button Label (File->Create->Web Page Themes->Classic.Gimp.Org)Label voor buisknop (2e niveau) (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Klassiek Gimp.org)
Tube Sub-Sub-Button Label (File->Create->Web Page Themes->Classic.Gimp.Org)Label voor buisknop (3e niveau) (Bestand->Aanmaken->Webpaginathema's->Klassiek Gimp.org)
U A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Undo (Edit): Ctrl+ZOngedaan maken (Bewerken): Ctrl+Z
Undo History (Edit)Bewerkingsgeschiedenis (Bewerken)
Undo History (Windows->Dockable Dialogs)Bewerkingsgeschiedenis (Vensters->Koppelbare dialoogvensters)
Units (Edit)Eenheden (Bewerken)
Unoptimize (Filters->Animation)De-optimaliseren (Filters->Animatie)
Unsharp Mask (Filters->Enhance)Onscherp masker (Filters->Versterken)
Use GEGL (Colors)GEGL gebruiken (Kleuren)
User Manual (Help)Gebruikershandleiding (Hulp)
User Manual Website (Help->Gimp Online)Gebruikershandleidingwebsite (Hulp->GIMP online)
V A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Value Invert (Colors)Helderheid omkeren (Kleuren)
Value Propagate (Filters->Distorts)Waarde doorgeven (Filters->Vervormingen)
Van Gogh (LIC) (Filters->Artistic)Van Gogh (LIC) (Filters->Artistiek)
Video (Filters->Distorts)Video (Filters->Vervormingen)
Voronoi (Filters->Artistic->GIMPressionist->Orientation->Edit)Voronoi (Filters->Artistiek->GIMPressionist->OriŰntatie->Bewerken)
W A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Warp (Filters->Map)Vervormingen (Filters->Projecties)
Waves (Filters->Animation)Golven (Filters->Animatie)
Waves (Filters->Distorts)Golven (Filters->Vervormingen)
Weave (Filters->Artistic)Weven (Filters->Artistiek)
Web (Filters)Web (Filters)
Web Page Themes (File->Create)Webpaginathema's (Bestand->Aanmaken)
Web Title Header (File->Create->Logos)Webtitel kop (Bestand->Aanmaken->Logo's)
Whirl and Pinch (Filters->Distorts)Draaien en knijpen (Filters->Vervormingen)
White Balance (Colors->Auto)Witbalans (Kleuren->Automatisch)
Wind (Filters->Distorts)Wind (Filters->Vervormingen)
X A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Xach-Effect (Filters->Light and Shadow)Xach-effect (Filters->Licht en schaduw)
Y A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Z A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Zealous Crop (Image)IJverig bijsnijden (Afbeelding)
Zoom (Tools): ZVergrootglas (Gereedschap): Z
Zoom (View)Zoomen (Beeld)
Zoom In (View->Zoom): +Inzoomen (Beeld->Zoomen): +
Zoom Out (View->Zoom): -Uitzoomen (Beeld->Zoomen): -
Bewerk - Geschiedenis - Afdrukken - Zoeken