Functiesneltoetsen

Gemaakt door: Wowo
Verbeterd door: PKHG (opmaak)
Origineel door: --
Overlegpagina: Niet aanwezig

Terug naar de artikelen

Deze (Nederlandse) Functie Sneltoetsenlijst is geordend per hoofdmenufunctie.
De volgende hoofdmenu's met Functie Sneltoetsen zijn in GIMP 2.6 aanwezig: Bestand; Bewerken; Selecteren; Beeld; Afbeelding; Laag; Gereedschap; Filters; Vensters; Hulp
Er zijn aldus 10 Lijsten.
De lijsten kunnen ook prima als referentie gebruikt worden. Maar let wel op dat de sneltoetsen veranderd kunnen worden bij de optie's. Indien je dit veranderd hebt zal een deel van de lijst onjuist zijn.
Je kunt daartoe deze lijsten uitprinten door te klikken op "Afdrukken".

Bestand - Menufuncties (Lijst 1)

NieuwCtrl+N
Aanmaken->Van klembordShift+Ctrl+V
OpenenCtrl+O
Openen als lagenCtrl+Alt+O
OpslaanCtrl+S
Opslaan alsShift+Ctrl+S
SluitenCtrl+W
Alles sluitenShift+Ctrl+W
AfsluitenCtrl+Q

Bewerken - Menufuncties (Lijst 2)

Ongedaan makenCtrl+Z
Opnieuw uitvoerenCtrl+Y
KnippenCtrl+X
KopiŽrenCtrl+C
Zichtbare kopiŽrenShift+Ctrl+C
PlakkenCtrl+V
Plakken als->Nieuwe afbeeldingShift+Ctrl+V
WissenDelete
Vullen met VG-kleurCtrl+,
Vullen met AG-kleurCtrl+.
Vullen met patroonCtrl+;

Selecteren - Menufuncties (Lijst 3)

AllesCtrl+A
NietsShift+Ctrl+A
InverterenCtrl+I
ZwevendShift+Ctrl+L
Op kleurShift+O
Uit padShift+V
Snelmasker aan / uitShift+Q

Beeld - Menufuncties (Lijst 4)

Zoomen->Zoomniveau herstellen`
Zoomen->Uitzoomen-
Zoomen->Inzoomen+
Zoomen->Afbeelding in venster passenShift+Ctrl+E
Zoomen->1:1 (100%)1
Venster naar afbeeldingsgrootteCtrl+E
Volledig schermF11
Selectie tonenCtrl+T
Hulplijnen tonenShift+Ctrl+T
Linealen tonenShift+Ctrl+R

Afbeelding - Menufuncties (Lijst 5)

DuplicerenCtrl+D
Zichtbare lagen samenvoegenCtrl+M
AfbeeldingseigenschappenAlt+Enter

Laag - Menufuncties (Lijst 6)

Nieuwe laagShift+Ctrl+N
Laag duplicerenShift+Ctrl+D
Laag verankerenCtrl+H
Stapel->Vorige laag selecterenPage Up
Stapel->Volgende laag selecterenPage Down
Stapel->Bovenste laag selecterenHome
Stapel->Onderste laag selecterenEnd
Transformeren->VerschuivingShift+Ctrl+O

Gereedschap - Menufuncties (Lijst 7)

Selectie->Rechthoekige selectieR
Selectie->Ovale selectieE
Selectie->Vrije selectieF
Selectie->ToverstafU
Selectie->Selecteren op kleurShift+O
Selectie->SchaarI
Tekenen->EmmerShift+B
Tekenen->KleurverloopL
Tekenen->PotloodN
Tekenen->PenseelP
Tekenen->GumShift+E
Tekenen->VerfspuitA
Tekenen->InktpotK
Tekenen->KlonenC
Tekenen->ReparerenH
Tekenen->Vervagen / verscherpenShift+U
Tekenen->SmerenS
Tekenen->Doordrukken / tegenhoudenShift+D
Transformatie->UitlijnenQ
Transformatie->VerplaatsenM
Transformatie->BijsnijdenShift+C
Transformatie->DraaienShift+R
Transformatie->SchalenShift+T
Transformatie->HellenShift+S
Transformatie->PerspectiefShift+P
Transformatie->SpiegelenShift+F
PenB
PipetO
VergrootglasZ
PasserShift+M
TekstT
GereedschapskistCtrl+B
StandaardkleurenD
Kleuren wisselenX

Filters - Menufuncties (Lijst 8)

Laatste herhalenCtrl+F
Laatste opnieuw tonenShift+Ctrl+F

Vensters - Menufuncties (Lijst 9)

Vensters->Koppelbare dialoogvensters->LagenCtrl+L
Vensters->Koppelbare dialoogvensters->PenselenShift+Ctrl+B
Vensters->Koppelbare dialoogvensters->PatronenShift+Ctrl+P
Vensters->Koppelbare dialoogvensters->KleurverlopenCtrl+G
GereedschapskistCtrl+B

Hulp - Menufuncties (Lijst 10)

HulpF1
ContexthulpShift+F1
Bestand - Menufuncties (Lijst 1)
Nieuw Ctrl+N
Aanmaken->Van klembord    Shift+Ctrl+V
Openen Ctrl+O
Openen als lagen Ctrl+Alt+O
Opslaan Ctrl+S
Opslaan als Shift+Ctrl+S
Sluiten Ctrl+W
Alles sluiten Shift+Ctrl+W
Afsluiten Ctrl+Q
 
   
  
Beeld - Menufuncties (Lijst 4)
Zoomen->Zoomniveau herstellen `
Zoomen->Uitzoomen -
Zoomen->Inzoomen +
Zoomen->Afbeelding in venster passen Shift+Ctrl+E
Zoomen->1:1 (100%) 1
Venster naar afbeeldingsgrootte Ctrl+E
Volledig scherm F11
Selectie tonen Ctrl+T
Hulplijnen tonen Shift+Ctrl+T
Linealen tonen Shift+Ctrl+R
Gereedschap - Menufuncties (Lijst 7)
Selectie->Rechthoekige selectie R
Selectie->Ovale selectie E
Selectie->Vrije selectie F
Selectie->Toverstaf U
Selectie->Selecteren op kleur Shift+O
Selectie->Schaar I
Tekenen->Emmer Shift+B
Tekenen->Kleurverloop L
Tekenen->Potlood N
Tekenen->Penseel P
Tekenen->Gum Shift+E
Tekenen->Verfspuit A
Tekenen->Inktpot K
Tekenen->Klonen C
Tekenen->Repareren H
Tekenen->Vervagen / verscherpen Shift+U
Tekenen->Smeren S
Bewerken - Menufuncties (Lijst 2)
Ongedaan maken Ctrl+Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl+Y
Knippen Ctrl+X
KopiŽren Ctrl+C
Zichtbare kopiŽren Shift+Ctrl+C
Plakken Ctrl+V
Plakken als->Nieuwe afbeelding Shift+Ctrl+V
Wissen Delete
Vullen met VG-kleur Ctrl+,
Vullen met AG-kleur Ctrl+.
Vullen met patroon Ctrl+;
Afbeelding - Menufuncties (Lijst 5)
Dupliceren Ctrl+D
Zichtbare lagen samenvoegen Ctrl+M
Afbeeldingseigenschappen Alt+Enter
 
 
 
 
 
 
 

 

Gereedschap - Vervolg
Tekenen->Doordrukken / tegenhouden Shift+D
Transformatie->Uitlijnen Q
Transformatie->Verplaatsen M
Transformatie->Bijsnijden Shift+C
Transformatie->Draaien Shift+R
Transformatie->Schalen Shift+T
Transformatie->Hellen Shift+S
Transformatie->Perspectief Shift+P
Transformatie->Spiegelen Shift+F
Pen B
Pipet O
Vergrootglas Z
Passer Shift+M
Tekst T
Gereedschapskist Ctrl+B
Standaardkleuren D
Kleuren wisselen X
Selecteren - Menufuncties (Lijst 3)
Alles Ctrl+A
Niets Shift+Ctrl+A
Inverteren Ctrl+I
Zwevend Shift+Ctrl+L
Op kleur Shift+O
Uit pad Shift+V
Snelmasker aan / uit              Shift+Q
 

   

   

       

   

       

Laag - Menufuncties (Lijst 6)
Nieuwe laag Shift+Ctrl+N
Laag dupliceren Shift+Ctrl+D
Laag verankeren Ctrl+H
Stapel->Vorige laag selecteren Page Up
Stapel->Volgende laag selecteren Page Down
Stapel->Bovenste laag selecteren Home
Stapel->Onderste laag selecteren End
Transformeren->Verschuiving Shift+Ctrl+O
 
 

 

Filters - Menufuncties (Lijst 8)
Laatste herhalen Ctrl+F
Laatste opnieuw tonen Shift+Ctrl+F
Vensters - Menufuncties (Lijst 9)
Vensters->Koppelbare dialoogvensters->Lagen Ctrl+L
Vensters->Koppelbare dialoogvensters->Pensel Shift+Ctrl+B
Vensters->Koppelbare dialoogvensters->Patron Shift+Ctrl+P
Vensters->Koppelbare dialoogvensters->Kleurv Ctrl+G
Gereedschapskist Ctrl+B
Hulp - Menufuncties (Lijst 10)
Hulp F1
Contexthulp Shift+F1
Bewerk - Geschiedenis - Afdrukken - Zoeken